Dopłaty do materiału siewnego!

Dopłaty do materiału siewnego!

Trwa nabór wniosków o dopłaty za zużyty do siewu lub sadzenia materiał siewny.

W ramach pomocy de minimis w terminie od 25 maja do 25 czerwca można składać wnioski o dopłaty za zużyty do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wnioski można złożyć przez platformę ePUAP albo w formie papierowej w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Materiał siewny przeznaczony na przedplon lub poplon nie jest objęty dopłatami!

Gatunki roślin uprawnych, które są objęte dopłatami to:

-zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto,

-rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna,

-ziemniak.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:

-fakturę* zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

i/lub,

-dokument wydania* z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany,

-zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych.

*Dokumenty wystawione w terminie od 15 lipca 2020 r. do 15 czerwca 2021 r., pod warunkiem, że materiał siewny został zużyty w tym czasie do siewu lub sadzenia.

Bardziej szczegółowe informacje uzyskają Państwo u naszego doradcy, który również udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku. Zapraszamy do siedziby firmy w Zdunach oraz do kontaktu telefonicznego pod nr 62 594 83 33.