Dopłaty do nawozów.

Dopłaty do nawozów.

Od 25 kwietnia 2022r. można składać wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Wnioski należy składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub elektronicznie przez platformę ePUAP pod adresem www.epuap.arimr.gov.pl do 16 maja 2022r.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentującej zakup nawozów mineralnych w okresie: od 01.09.2021.r. do 15.05.2022r.

Dodatkowo można dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup nawozów mineralnych w okresie: od 01.09.2020r. do 15.05.2021r. – w przypadku braku tych dokumentów wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej.


Zapraszamy do naszego doradcy, który udzieli porad i pomoże w wypełnieniu wniosku.

62 594 83 33 Zduny