Dopłaty

Dopłaty

Ostatni moment na złożenie wniosku o dopłaty do zbóż! Termin mija 5 czerwca 2024 r.

Wnioski mogą składać producenci pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych, którzy sprzedali ziarno podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż albo podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez nie produkcją zwierzęcą  w terminie: 1.01.2024 r. – 31.05.2024 r.

O dopłatę może ubiegać się producent rolny:

  • który ma nadany numer identyfikacyjny,
  • jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem,
  • któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniem na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,
  • który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich .

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. W przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników należy dołączyć oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne.

Wnioski można składać:

  • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
  • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji odnośnie dopłat do zbóż dostępne jest na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-zyta-jeczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowych

Nasz doradca służy radą i pomocą w wypełnieniu wniosku.

Zapraszamy do kontaktu:

62 594 83 33 Zduny