eWniosekPlus – ogłoszenie

eWniosekPlus – ogłoszenie

W dniach od 15 marca do 15 maja 2018r. udzielamy konsultacji i porad przy wypełnianiu eWnioskówPlus

(wnioski o dopłaty obszarowe, płatności bezpośrednie).

Zapraszamy do „Blending” Sp. z o o,

ul. Towarowa 1 w Zdunach

62 721 53 00