Czas na jare!

Czas na jare!

Planując siew zbóż jarych należy zwrócić uwagę na czynniki pogodowe, by nie narażać kiełkujących roślin na stresy wywołane czynnikami abiotycznymi (temperatura powietrza, długotrwałe okresy przymrozków, temperatura gleby na głębokości wysiewu).

Prace polowe należy rozplanować. Ułatwieniem planowania jest wyznaczony dla każdego gatunku optymalny termin wysiewu, odrębny dla każdego z gatunków. Dzięki zachowaniu optymalnego terminu zboża mają odpowiedni czas na wegetację i wykształcenie plonu, a hodowca uprawiający wiele gatunków unika nadmiernego spiętrzenia prac agrotechnicznych.

Zachowanie optymalnego terminu lub unikanie nadmiernego opóźniania siewu w warunkach sprzyjających wyjechaniu w pole jest bardzo ważne.
Zboża jare mają zdecydowanie krótszy okres wegetacji od zbóż ozimych. Opóźnianie siewu może skutkować spadkiem plonu (późny siew -> krótsza wegetacja ->mniej czasu na rozwinięcie systemu korzeniowego -> słabsze krzewienie -> podatność na choroby i szkodniki).

Przygotuj się do wysiewu. Zadbaj o jakość materiału siewnego.

Ziarno przeznaczone do zasiewu powinno być zabezpieczone przed porażeniem chorobami grzybowymi poprzez zastosowanie zapraw.

W połączeniu z zaprawianiem ziaren warto zastosować nawóz donasienny. Zawiera on składniki pokarmowe, które po naniesieniu nawozu na nasiona są szybko i łatwo dostępne dla kiełkującej rośliny, co sprawia, że wschodzące rośliny są dobrej kondycji.

Wybierz z naszej oferty zapraw.

Zaprawy odznaczają się wysoką skutecznością w ochronie przed najważniejszymi chorobami zbóż.

Który preparat wybrać? Jak zaprawić, by zabieg był skuteczny? Jak połączyć stosowanie nawozu donasiennego z zaprawianiem ziaren?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi sprzedawcami:

  • 62 721 53 00 Zduny
  • 62 722 78 83 Krotoszyn.

Dawki preparatów należy stosować zgodnie z ich instrukcjami stosowania podanymi na etykietach.