Makro i mikroskładniki dla roślin.

Makro i mikroskładniki dla roślin.

Przyjmuje się, że w tym roku zawartość azotu w glebie na głębokości 0-60cm będzie niska lub bardzo niska. Sytuacja ta jest spowodowana dużą ilością opadów, które występowały zeszłej jesieni.

Obniżona zawartość w glebie dotyczy również pozostałych makroelementów oraz mikroelementów.

Ustalenie dawki nawozu tej wiosny będzie trudniejsze niż w ostatnich latach, ponieważ trzeba w niej uwzględnić straty „wypłukane” przez opady.

Upewnij się, że rośliny na Twoim polu dostaną:

  • fosfor (P) – w roślinie pełni funkcje budulcowe, ponieważ jest obecny w ścianie komórkowej i błonach cytoplazmatycznych. Pierwiastek ten uczestniczy także w syntezie białek, niezbędny jest do powstania związków zapasowych.
  • potas (K) – odpowiada za gospodarkę wodną roślin, w tym za odporność na stres wodny oraz za gospodarkę azotem, czyli za odpowiednie pobieranie tego składnika z gleby.

Warto zadbać o wysokość swoich plonów odpowiednim nawożeniem mineralnym.

W tym celu należy zastanowić się nad wyborem nawozów wieloskładnikowych, które poza startową dawką azotu dostarczają roślinom niezbędny im fosfor i potas, a często również pozostałe makro i mikroelementy.

Dlatego przygotowaliśmy obniżone ceny nawozów wieloskładnikowych.

Skontaktuj się ze sprzedawcami, którzy pomogą w wyborze nawozów i ułożeniu dawek:

  • Zduny 62 721 53 00
  • Krotoszyn 62 722 78 83