Zastoiska wodne

Zastoiska wodne

Tegoroczne zastoiska wodne to konsekwencja:

  • słabego wsiąkania wód w głąb profilu glebowego, które zależy głównie od struktury gleby,
  • obfitych jesiennych opadów.

Kałuża wody na polu ma negatywne skutki:

  • w glebie powstają warunki beztlenowe, idealne dla rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych,
  • zły wpływ na kondycję roślin, które w warunkach beztlenowych nie mają dostępu do składników odżywczych i są narażone również na gnicie.

W warunkach beztlenowych w glebie zachodzą procesy prowadzące do strat azotu. Brak tlenu przyczynia się do procesu denitryfikacji, czyli przekształcenia azotanów do azotu atmosferycznego, tymczasem rośliny pobierają azot w formie jonów azotanowych i amonowych.

Wiosną, jeżeli pozwolą na to warunki, należy rozsiewać nawozy.

Jednak nawozy stosowane w zastoiska wodne:

  • degradują glebę,
  • stanowią zagrożenie dla środowiska (redukcja azotanów do azotu atmosferycznego),
  • nie zostają wykorzystane przez rośliny.

By utrzymać prawidłową gospodarkę wodną i nie dopuszczać do zastoisk, należy zadbać o odpowiednią zawartość próchnicy. Od próchnicy zależy przepuszczalność gleby, dlatego należy o nią dbać, nawożąc i wysiewając rośliny międzyplonowe.

Dbajmy o nasze gleby, przede wszystkim prawidłowo je nawożąc.

Zapraszamy do kontaktu:

  • Zduny 62 721 53 00
  • Krotoszyn 62 722 78 83