Greening

Greening

Przestrzeganie zasad zazielenienia (greening) warunkuje otrzymanie pełnej kwoty dopłat bezpośrednich.

Na greening składają się 3 rodzaje wymagań: dywersyfikacja upraw, zachowanie trwałych użytków zielonych, obszary proekologiczne.

Jak wywiązać się z obowiązków zazielenienia, nie zmniejszając produkcji? Zwróć uwagę na międzyplony.

Obszar proekologiczny to:

  • wyłączenie części gruntów ornych na rzecz uprawy roślin wiążących azot lub

lub

  • ugorowanie

lub

  • wysiew poplonów (mieszanka przynajmniej dwóch gatunków, byle nie składała się wyłącznie ze zbóż).

Międzyplony dzielą się na ścierniskowe oraz ozime.

Nowoczesny i wydajny międzyplon ścierniskowy.

Szybko rosnąca mieszanka traw do produkcji paszy zielonej – w międzyplonie ścierniskowym!

Futtertrio – mieszanka trzech wydajnych odmian życicy westerwoldzkiej. Zalety:

  • wczesne wypasanie – już po 6. tygodniach od wysiewu,
  • dostarcza kiszonki o odpowiedniej strukturze i zawartości suchej masy przy jednocześnie dużej strawności – użytkowanie kośne po 8. tygodniach od wysiewu,
  • odporna na choroby.

Klasyk wśród poplonów.

TerraLife-Mieszanka Gorzowska to znana, wysoko plonująca, wysokobiałkowa mieszanka składająca się z życicy wielokwiatowej, inkarnatki i wyki ozimej nadająca się na wszystkie gleby.
Dostarcza wysokich plonów w przeliczeniu zarówno na świeżą jak i suchą masę. Odznacza się bardzo dobrą wartością paszową.

Może być użytkowana jako pastwisko, koszona na zielonkę, zakiszana oraz przeznaczana na mulcz.

Sprawia, że poprawiają się właściwości gleby – resztki organiczne wzbogacają glebę w próchnicę. Rośliny motylkowe wiążą azot atmosferyczny do gleby, zwiększa się aktywność organizmów glebowych, poprawia się struktura gleby.

Międzyplony to nie tylko wywiązanie się z wymogów. Dobrze wybrany poprawia żyzność gleby poprzez zwiększenie zawartości próchnicy, przez co uprawy następcze są bardziej efektywne oraz spełnia wymagania w kwestii płodozmianu.

Wielogatunkowość uprawy wpływa na wzrost bioróżnorodności i przyczynia się do spełnienia specyficznych wymagań rośliny następczej. Roślina uprawiana po międzyplonie jest odporniejsza na stres, poprawia się przyswajanie azotu, a gleba mniej narażona na erozję i utratę składników pokarmowych.

Sprawdź naszą ofertę mieszanek poplonowych:

Skontaktuj się ze sprzedawcami, którzy pomogą w wyborze mieszanki:

  • Zduny 62 721 53 00
  • Krotoszyn 62 722 78 83