Cynk

Cynk

Dlaczego jest dla roślin kluczowym mikroelementem? Ponieważ:

  • jest odpowiedzialny za pobieranie i wykorzystywanie azotu oraz za syntezę białek,
  • odpowiada za produkcję auksyn (hormonów wzrostu),
  • wpływa na wiązanie węglowodanów.

W uprawie kukurydzy odpowiednia podaż cynku wpływa na bardzo dobre wyniki plonu przy zastosowaniu mniejszej dawki azotu. Ponadto cynk:

  • stymuluje wzrost systemu korzeniowego, co zwiększa sprawność pobierania wody i pierwiastków z gleby,
  • odpowiada za wiązanie węglowodanów, czyli za: długość kolby czy ilość rzędów ziarna w kolbie oraz uczestniczy w procesie fotosyntezy,
  • zwiększa odporność na suszę oraz choroby.

Deficyt tego mikroelementu powoduje spadek plonu. Na liściach pojawiają się białe przebarwienia, skracają się międzywęźla, przez co rośliny karłowacieją.

Odpowiednie odżywienie kukurydzy cynkiem ma także wpływ na zwiększenie żywotności pyłku, od którego zależy ilość ziarniaków w kolbie. Po kwitnieniu, synteza i akumulacja skrobi (czyli masa ziarniaka) oraz pobieranie azotu z gleby również zależy od odpowiedniej podaży cynku.

Cynk dla kukurydzy.

Można dostarczyć go w nawozie mineralnym doglebowo przed siewem. Należy zwrócić uwagę, czy wybrany nawóz wieloskładnikowy ma w swoim składzie również cynk.

Warto też stosować nawożenie dolistne, które pozwala pokryć zapotrzebowanie na cynk w kolejnych fazach wzrostu roślin.

Na skuteczność zabiegu i wielkość dawki wpływa termin przeprowadzenia oprysku, liczba zabiegów oraz forma chemiczna cynku w nawozie.

Nawozić dolistnie można już w fazie 4.-5. liścia, następne dawki podaje się w odstępie paru dni. W zależności od potrzeb uprawy można stosować 2 lub 3 dawki.

Jakie składniki odżywcze, poza cynkiem, należy dostarczyć roślinom? Kiedy, jakim preparatem i w jakich dawkach nawozić uprawy?

Zapraszamy do kontaktu:

  • Zduny 62 721 53 00
  • Krotoszyn 62 722 78 83