Nawożenie użytków zielonych

Nawożenie użytków zielonych

Użytki zielone – tanie źródło wartościowej paszy.

O wartości użytków decyduje skład gatunkowy runi. Ten jest uzależniony od czynników środowiskowych, sposobu użytkowania, zabiegów pielęgnacyjnych i nawożenia.

Kiedy nawozić?

Intensywność uprawy zależy od ilości wody w glebie. Na stanowiskach, gdzie gleby są wilgotne, intensywność nawożenia i jego efektywność są wyższe niż na glebach mniej uwilgotnionych. Gleby lżejsze i bardziej suche lepiej nawozić obficie wczesną wiosną, by wykorzystać zapasy wody po zimie. Wczesnowiosenne nawożenie podnosi plon w pierwszym pokosie. Dawkę nawozu należy podzielić tak, by po każdym pokosie zasilić ruń w niezbędne składniki pokarmowe.

Czym nawozić – skład gatunkowy runi warunkuje nawożenie azotem.

Wielkość dawki nawozów azotowych zależy od składu gatunkowego runi. Jeżeli są w niej rośliny motylkowe, to dawkę azotu powinno się zmniejszyć. W innym przypadku te cenne w paszy gatunki wypadną ze składu botanicznego.

Łąka czy pastwisko? Dbaj tak, jak użytkujesz

Nawożenie azotowe powinno się wykonać na łąkach kilka dni po skoszeniu. Wcześniejsze zastosowanie może przypalić rośliny. Nawożenie azotem zależy od intensywności i sposobu użytkowania łąk, w tym przede wszystkim od liczby pokosów oraz rodzaju nawozu – saletrzaki na niskie pH, tuż przed planowanymi opadami; saletrę amonową – na wyższe pH. Uwaga – zbyt wysoka dawka może spowodować kumulację w runi szkodliwych azotanów.

Sposób nawożenia pastwisk zależy od liczby wypasów, powinno się przeprowadzać również kilka dni po zakończeniu wypasu w danej kwaterze.

Można również stosować dokarmianie dolistne –  zarówno azotem, magnezem jak i mikroskładnikami. Oprysk powinno się wykonać ok. 10 dni po skoszeniu i ok. 5 dni po zakończeniu wypasu roztworem mocznika i siedmiowodnym siarczanem magnezu. Nie zaszkodzi dodać do roztworu dolistny nawóz mikroelementowy.

RSM® – dokładność i wyrównany wzrost?

Płynna forma pozwala na przemieszczenie się nawozu w okolice korzeni zaraz po zastosowaniu. Wykazuje się szybkim działaniem nawet podczas suszy. Dodatkowo stosowanie za pomocą opryskiwacza oznacza, że nawóz jest równomiernie rozprowadzany po użytkach.

Więcej informacji o nawozach na użytki zielone oraz nawożeniu u sprzedawców:

  • Zduny 62 721 53 00
  • Krotoszyn 62 722 78 83