IX edycja programu “Grunt to Wiedza”

IX edycja programu “Grunt to Wiedza”

Miło nam poinformować, że również w tym roku odbędzie się IX już edycja programu “Grunt to Wiedza”
organizowanego przez GRUPĘ AZOTY.

W tym roku w ogólnopolskim i bezpłatnym programie badań pH gleb a także ich zasobności w składniki
odżywcze planowane jest przebadanie blisko 800 gospodarstw.

Głównym celem programu “Grunt to Wiedza” jest przede wszystkim popularyzacja technologii optymalnego
nawożenia z uwzględnieniem rodzaju uprawy i zasobności gleby. Jego zadaniem jest również rozwój nowych
technologii nawożenia i produktów nawozowych dostosowanych do potrzeb polskiego rolnictwa.

Do programu mogą się Państwo zarejestrować, korzystając z formularza dostępnego na stronie: nawozy.eu.
Rejestracja trwać będzie od 30 marca do 10 kwietnia 2021! Aby przyspieszyć proces zgłoszenia, mogą Państwo
zarejestrować się już teraz na wyżej wymienionej stronie, a w dniach od 30 marca do 10 kwietnia wypełnić
tylko formularz do programu.

Osoby, które brały udział w 1-6 edycji mogą ponownie wziąć udział w programie! Liczba miejsc jest ograniczona,
dlatego zachęcamy do rejestracji, ponieważ najważniejsza jest kolejność zgłoszeń!

Przedstawiciele GRUPY AZOTY skontaktują się ze wstępnie zakwalifikowanymi gospodarstwami.

W ramach programu “Grunt to Wiedza” zostanie przeprowadzone badanie próbek gleby w zakresie odczynu
gleby pH, fosforu, potasu oraz magnezu. Badanie odbędzie się w akredytowanych Laboratoriach Okręgowych
Stacji Chemiczno-Rolniczych.

Organizator opublikuje listę uczestników zakwalifikowanych do programu po przeprowadzeniu
ostatecznej weryfikacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału!