Najważniejsze zmiany w płatnościach bezpośrednich w roku 2021!

Najważniejsze zmiany w płatnościach bezpośrednich w roku 2021!

Od poniedziałku 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o płatności bezpośrednie.

W porównaniu z ubiegłym rokiem najważniejsze zmiany w systemie wsparcia bezpośredniego to:

– nie będzie już przesyłany do rolników spersonalizowany formularz wniosku, który był udostępniany
z materiałem graficznym w wersji papierowej,

– od tego roku nie ma już możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek
o przyznanie płatności,

– przy wypełnianiu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich rolnicy, którzy posiadają grunty orne
poniżej 10 ha, będą musieli podać informacje na temat poszczególnych upraw; zebrane w ten sposób
informacje służyć będą realizacji działań PROW,

– nie będzie możliwe różnicowanie wysokości stawki płatności do roślin strączkowych na ziarno w zależności
od powierzchni ( latach ubiegłych do pierwszych 75 ha upraw roślin strączkowych przysługiwała dwukrotnie
wyższa stawka, od roku 2021 będzie stosowana jedna stawka płatności),

– w tegorocznym naborze będą obowiązywać dodatkowe wymogi, które będą dotyczyć płatności do pomidorów,
wymóg związany będzie z założeniem uprawy pomidorów z rozsady i minimalnej obsady 20 tys. szt./ha,

– dodatkowo zgodnie z przepisami unijnymi od roku 2021 konopie odmiany Finola nie są objęte wsparciem
w Polsce, ponieważ w przypadku tej odmiany zawartość tetrahydrokannabinolu (THC) w roku 2019 i w roku 2020
przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość, tj. 0,2%.

Wnioski o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami składać należy od 15 marca do 15 maja 2021 r.
W związku z tym, że w 2021 r. 15 maja przypada w sobotę, złożenie wniosku możliwe jest do 17 maja 2021 r.

Wniosek może być również złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków,
tj. do 11 czerwca 2021 r. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji za każdy dzień roboczy opóźnienia
zmniejszana będzie płatność w wysokości 1% należnej kwoty.

Jeśli zdecydują się Państwo na wprowadzenie zmian we wnioskach, można zgłaszać je do dnia 31 maja 2021 r.​

Należy pamiętać, że wnioski składa się w formie elektronicznej, korzystając z aplikacji eWniosekPlus.
Można z niej skorzystać poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Link do strony: www.arimr.gov.pl

Należy pamiętać, że wnioski składa się w formie elektronicznej, korzystając z aplikacji eWniosekPlus. Można z niej skorzystać poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Link do strony: www.arimr.gov.pl