Jesienna pielęgnacja

Jesienna pielęgnacja

Użytki zielone są źródłem wartościowej paszy tj. zielonki, siana, sianokiszonki. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić im optymalną ilość składników pokarmowych.

Nawożenie użytków zielonych powinno odbywać się po ostatnim pokosie. Podstawą wyboru nawozu powinna być wiedza o zasobności składników pokarmowych  w glebie oraz jej pH.

Istotne jest zapewnienie jesienią użytkom zielonym odpowiedniej dawki fosforu. Jednocześnie z fosforem warto też dostarczyć potas. Przy nawożeniu użytków zielonych trzeba zwrócić uwagę na to, czy była stosowana gnojówka. W przypadku jej zastosowania nawożenie potasem należy zredukować do minimum. Nawożenie fosforem i potasem poprawia zimotrwałość roślin. Pierwiastki te zwiększają plonowanie darni.

Ważnymi składnikami pokarmowymi, wpływającymi na poprawę plonowania roślin są również: siarka, magnez, wapń oraz sód. Siarka dodatkowo ma duży wpływ na efektywność azotu i pobierana jest w dużych ilościach.

Na wzrost i prawidłowy rozwój użytków zielonych ma wpływ również pH gleby. Jej kwaśny odczyn wpływa negatywnie.

Zapewnienie optymalnych składników pokarmowych niezbędnych dla użytków zielonych zwiększa ich urodzajność, trwałość i wartość pokarmową.

Zapraszamy do naszych sprzedawców, którzy chętnie udzielą porad w nawożeniu i wapnowaniu użytków zielonych, pomogą w wyborze odpowiedniego nawozu oraz w ustaleniu jego dawki.