Kontrola ziarna magazynowanego

Kontrola ziarna magazynowanego

Zawsze należy kontrolować ziarno w magazynach!

 

Szkodniki tj. mklik mączny, omacnica spichrzanka, wołki lub trojszyki najlepiej rozwijają się i mnożą w ciepłym i wilgotnym środowisku. Dlatego magazyny ze zbożem trzeba utrzymywać w stanie suchym, dbając jednocześnie o odpowiednią wymianę powietrza.

Warunki te są trudne do spełnienia, dlatego przechowywane zboża powinny być stale sprawdzane, czy nie znajdują się w nich szkodniki.

W przypadku wykrycia szkodników w przechowywanym ziarnie należy przeprowadzić zabieg zwalczania owadów.

Szkodniki można eliminować dwoma sposobami:

metodą gazowania: jednak często jest to niemożliwe z powodu niskiej gazoszczelności magazynów i wysokich kosztów uszczelnienia,

metodą dezynsekcji: za pomocą środków ochrony roślin, które mogą być stosowane prewencyjnie (np. podczas napełniania silosu zbożem) albo interwencyjnie (gdy w przechowywanym zbożu zostaną znalezione żywe owady).

Zboże po przeprowadzonym preparatem zabiegu zachowuje wysoką jakość handlową, bo szkodniki zbożowe zostaną zniszczone, zanim się w nim rozmnożą. Dzięki temu nie wzrośnie stężenie mikotoksyn, nie ulegnie zmianie jakość białka i ziarno zachowa swoisty, naturalny zapach.

Należy jednak pamiętać, że ziarno po zabiegu dezynsekcji ma okres karencji a każdy środek należy stosować zgodnie z etykietą.

Wszelkie pytania dotyczące zwalczania szkodników magazynowych prosimy kierować do naszych sprzedawców:

62 721 53 00 Zduny
62 722 78 83 Krotoszyn