Kukurydza

Kukurydza

Wybór odpowiedniej odmiany to bardzo dobra inwestycja. Materiał siewny kukurydzy musi być corocznie odnawiany, ponieważ własna reprodukcja mieszańca powoduje nierównomierne dojrzewanie roślin i obniża plon o 20-30%! Natomiast w wyniku ciągłego doskonalenia hodowlanego starsze odmiany zastępowane są przez nowe, o wyższym potencjale plonowania i lepszych cechach gospodarczych.

Wyboru odmiany kukurydzy należy dokonać według kryteriów takich jak:

-kierunek użytkowania (ziarno czy kiszonka),

-typ gleby,

-wczesność dojrzewania (liczba FAO),

-plenność -poziom plonu nadziemnej części rośliny (masy kiszonkowej) lub poziom plonu ziarna,

-zdrowotność (odporność na choroby),

-warunki pogodowe i glebowe (odporność na wpływ niekorzystnych warunków pogodowych i środowiskowych).

Czynnikami decydującymi o wysokości plonowania są:

-optymalna liczba roślin na hektarze,

-poziom nawożenia,

-wybór odpowiedniej do warunków uprawy odmiany.

Gęstość siewu kukurydzy uzależniona jest od warunków środowiskowych, kierunku użytkowania i wczesności odmian. Nadmierne zagęszczenie powoduje szybsze wyczerpanie wody, zmniejszenie fotosyntezy i zwiększenie liczby drobnych, słabo zaziarnionych kolb. Kukurydzę na ziarno wysiewa się w mniejszym zagęszczeniu niż na kiszonkę.

W uprawie kukurydzy sam wybór materiału siewnego to dopiero początek. Przed wysiewem należy zaopatrzyć glebę w mikro- i makroelementy. Istotny jest także termin wysiewu kukurydzy, ponieważ zbyt wczesny wysiew może pogorszyć wschody a zbyt późny – zawsze obniża plon. Trzeba również pamiętać o ochronie roślin przed chwastami.

Którą odmianę wybrać? Jaki nawóz zastosować pod uprawę kukurydzy? W jakim terminie zasiać? Które herbicydy zastosować?

Nasi sprzedawcy udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania i pomogą w wyborze odpowiedniej odmiany i prowadzeniu uprawy kukurydzy.

Zapraszamy do kontaktu:  

62 721 53 00 Zduny

62 722 78 83 Krotoszyn