Łąki i pastwiska.

Łąki i pastwiska.

O wartości użytków zielonych decyduje skład botaniczny runi. Nawóz należy dobrać odpowiednio do składu gatunkowego łąki lub pastwiska. Ważne jest także określenie sposobu zagospodarowania roślin z użytku: kośny lub wypas zwierząt. W drugim przypadku część składników powraca do gleby z odchodami zwierzęcymi. Jednak prawidłowe prowadzenie użytku wymaga systematycznego nawożenia.

Dokonując wyboru nawozu, należy zwrócić uwagę na zawartość składników tj.: azotu, potasu, fosforu, wapnia, magnezu, siarki i sodu. Szczególnie trzeba wziąć pod uwagę duże straty potasu (większe niż azotu), który jest wynoszony z gleby przez rośliny.

Wpływ potasu na użytki zielone:

  • przyrost biomasy,
  • kształtowanie gospodarki wodnej,
  • zwiększona odporność roślin na stresy związane z warunkami klimatycznymi,
  • zwiększona odporność na presję patogenów.

Ze względu na systematyczne wynoszenie dużej biomasy nadziemnej na użytkach zielonych ważne jest także uzupełnienie zasobów wapnia, magnezu i siarki. Zabieg taki poprawi jakość paszy oraz wpłynie stabilizująco na niektóre właściwości gleby (strukturę, odczyn).

Należy pamiętać, że wykorzystanie składników mineralnych z nawozów przez rośliny na użytkach zielonych jest większe niż na gruntach ornych, dlatego tak ważne jest ich regularne nawożenie.

Więcej informacji odnośnie nawożenia łąk i pastwisk udzielą nasi sprzedawcy.

Zapraszamy:

62 721 53 00 Zduny

62 722 78 83 Krotoszyn