Łączenie nawozów dolistnych

Łączenie nawozów dolistnych

Można skutecznie łączyć dokarmienie roślin wraz z ich ochroną, o ile stosuje się ściśle do zasad. Mając na celu ekonomikę zabiegu, nie można zapomnieć o bezpieczeństwie roślin.

Ogólne zasady sporządzania cieczy roboczej (którą należy sporządzać TUŻ PRZED zabiegiem):

Do zbiornika opryskiwacza w 1/2–2/3 objętości wypełnionego wodą, przy włączonym mieszadle, wlać odmierzoną ilość preparatu uzdatniającego wodę, jeśli jest to konieczne. Po chwili mieszania rozpuścić siarczan magnezu, mocznik w odpowiednim stężenu, następnie dodać pozostałe nawozy wymienione w programie dokarmiania dolistnego.

Ważną zasadą jest, aby w trakcie przygotowywania roztworów roboczych nie mieszać bezpośrednio ze sobą stężonych nawozów.
•    opryskiwacz wyposażony w rozwadniacz – nawozy kolejno wlewać lub wsypywać do rozwadniacza (ulegają wstępnemu rozcieńczeniu/rozpuszczeniu przed wprowadzeniem do zbiornika),
•   opryskiwacz bez rozwadniacza – nawozy przed wprowadzeniem do opryskiwacza należy rozcieńczyć/rozpuścić w wodzie w oddzielnym naczyniu w proporcji 1:5,
•   do przygotowanego w ten sposób roztworu nawozu można dodać odpowiedni, zarejestrowany i przetestowany środek ochrony roślin w dawce zalecanej przez producenta,
•   zbiornik uzupełnić wodą do żądanej objętości,
•   ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Należy obserwować , czy mieszanina się nie zwarzyła. Przy mieszaniu trzeba zachować ostrożność, by nie zaszkodzić sobie, nie uszkodzić opryskiwacza i roślin. Odpowiedzialność ponosi osoba sporządzająca mieszaninę.

Planując łączenie zabiegów, należy dokładnie przeczytać  instrukcję stosowania środków oraz ich etykietę.

Ważne są również zalecenia producenta, czy dany nawóz można łączyć z innymi. Wiele firm produkujących nawozy dolistne udostępnia tabele mieszania nawozów z nawozami, warto się z nimi zapoznać!