Hodowco! Ogranicz populacje much.

Hodowco! Ogranicz populacje much.

Duża populacja much przyczynia się do:

  • przejawów agresji – zwierzęta są rozdrażnione,
  • obniżenia wydajności i mniejszego pobrania paszy,
  • narażenia zwierząt i obsługujących ludzi na kontakt z bakteriami, wirusami i pasożytami chorobotwórczymi,
  • powstania ryzyka, że skażeniu drobnoustrojami ulegnie np. mleko.

Mniej much = wyższy dobrostan zwierząt.

Mucha w ciągu swojego trwającego ok. 4 tygodni życia składa ponad 1 000 jaj, jednorazowo ok. 100! W ciągu roku może pojawić się nawet kilkanaście pokoleń.

Skutecznym sposobem na ograniczanie obecności much w budynkach inwentarskich są preparaty, które można stosować w obecności zwierząt.

W naszej ofercie posiadamy preparaty owadobójcze, które można stosować w budynkach inwentarskich.

Więcej informacji:

  • Zduny 62 721 53 00
  • Krotoszyn 62 722 78 83