Lustracja upraw zbożowych

Lustracja upraw zbożowych

Na zbożach występują dwa gatunki skrzypionek: skrzypionka zbożowa (z częściowo czerwonym ciałem) oraz mniej liczna skrzypionka błękitek (jednolicie błękitno ubarwiona).

Natomiast spośród wielu gatunków mszyc, mogących się pojawiać w uprawie zbóż, największe znaczenie ma mszyca czeremchowo-zbożowa oraz mniej licznie występują mszyca zbożowa i mszyca różano-trawowa.

Bardzo ważnym elementem prawidłowo prowadzonej ochrony jest agrotechnika.

Przestrzeganie podstawowych zaleceń agrotechnicznych ma duże znaczenie i jest podstawą skutecznych programów ochrony zbóż. Postępujące uproszczenia agrotechniczne prowadzą do wzrostu liczebności szkodników.
Unikanie monokultur, usuwanie z pól chwastów i ich pozostałości ograniczają występowanie szkodników. Należy również pamiętać o prawidłowej orce i podorywce. Zabiegi te mogą mechanicznie zniszczyć znaczącą liczbę szkodników.

Po wyczerpaniu niechemicznych metod walki ze szkodnikami konieczne jest zastosowanie chemicznych środków ochrony roślin.

Podczas chemicznej ochrony plantacji należy stosować tylko insektycydy, które są zarejestrowane do zwalczania szkodników zbóż. Wybrany insektycyd należy aplikować zgodnie z etykietą.

Warto zwrócić szczególną uwagę na temperaturę, w której działa najskuteczniej. Przestrzegać należy też okresów karencji i prewencji.  Zabiegi chemiczne nie są skuteczne w 100% i części szkodników udaje się przeżyć. Dają one początek kolejnym pokoleniom, wśród których pojawiają się osobniki wykazujące większą tolerancję na stosowane preparaty. Dlatego przy wyborze insektycydu należy uwzględnić preparaty stosowane na danych uprawach w poprzednich latach i decydować się na środki z innych grup chemicznych.

Regularnie sprawdzaj swoje uprawy.

Trzeba pamiętać, aby monitoring szkodników prowadzić zarówno przed zabiegiem insektycydowym, jak i po nim. Takie postępowanie pozwoli na ocenę skuteczności wykonanego zabiegu, a w razie przedłużających się nalotów szkodników także na kontynuację ochrony w odpowiednim terminie.

Jaki preparat wybrać? Jakie substancje czynne wybrać? Zachęcamy do kontaktu z naszymi sprzedawcami:

  • Zduny 62 721 53 00
  • Krotoszyn 62 722 78 83
Pamiętaj, aby środki ochrony roślin stosować zgodnie z etykietą!