Obserwacja plantacji rzepaku

Obserwacja plantacji rzepaku

Chroń łuszczyny rzepaku.

Sprawcami uszkodzeń łuszczyn rzepaku są gatunki owadów, których larwy rozwijają się wewnątrz łuszczyn. Powodują wtedy uszkodzenie i wyjedzenie nasion. Należą do nich :
• Chowacz podobnik – gdy zakończy się okres żerowania wygryzają otwór w ścianie łuszczyny i przedostają się do gleby. Podczas żerowania nie widać objawów. Po żerowaniu zauważamy żółknięcie łuszczyny, deformacje.
• Pryszczarek kapustnik- larwy zimują w glebie na polu rzepaku. Pojawiają się, gdy zaczynają kwitnąć rzepaki. Wysysają sok z nasion i ścian łuszczyn, które żółkną, deformują się, pękają, a nasiona osypują się przed zbiorem. Powodują bardzo duże straty i ryzyko choroby roślin.

Obserwacja plantacji.

Aby zapobiec ryzyku chorób roślin i strat z nich wynikających, należy monitorować uprawę od zasiania do zbiorów. Pozwala to ocenić ryzyko nalotów szkodników.

Próg ekonomicznej szkodliwości

Zabieg zwalczania wykonuje się gdy koszt jego wykonania będzie niższy od spodziewanych strat z tytułu żerowania szkodników.
Progi ekonomicznej szkodliwości są wsparciem w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu zabiegu chemicznego.

Razem więcej szkód

Chowacz podobnik chowają jedno jajo zazwyczaj do jednej łuszczyny, natomiast pryszczarka kapustnika składa na jedną łuszczyny nawet do 100 jaj. pryszczarek kapustnik jest mu trudno przebić się przez łuszczyn dlatego chętnie idzie drogą przez którą przeszedł chrząszcz podobnik. Są to o wiele większe i ryzykowne straty które, sprzyjają rozwojowi chorób grzybowych.

Zwalczanie szkodników

Substancja czynna, dawka środka ochrony roślin i termin stosowania ustala się w zależności od czynników takich jak:
– przebieg pogody
– faza rozwojowa
– stan roślin
– obecność innych organizmów szkodliwych lub wrogów naturalnych na plantacji
Zbyt niska lub wysoka temperatura powietrza może obniżyć jakość zabiegu.

Zapraszamy do kontaktu:

  • Zduny 62 721 53 00
  • Krotoszyn 62 722 78 83
Pamiętaj, aby środki ochrony roślin stosować zgodnie z etykietą!