Silne oziminy

Silne oziminy

Nawożenie pod korzeń to fundament rozwoju roślin.

Ochrona uprawy przed skutkami niekorzystnych warunków środowiska powinna rozpocząć się jeszcze przed wysianiem nasion.

By nie narażać roślin na stresy w czasie wegetacji, związane z m.in. deficytami wody, warto zadbać o zasobność stanowiska oraz zapewnienie potrzeb nawozowych uprawianych roślin.

Wschodząca roślina potrzebuje składników odżywczych w najbliższym otoczeniu rozwijającego się systemu korzeniowego. Z tego powodu nawóz warto zastosować już na ściernisko, by w czasie uprawiania pola został on przemieszany z glebą i miał możliwość rozpuszczenia się w niej.

Które pierwiastki warto dostarczyć pod oziminy?

Ziarniak wykorzystuje do rozwoju:

  • azot – odpowiada za prawidłowy wzrost i rozwój roślin, a także wspomaga pobieranie fosforu,
  • potas – steruje gospodarką wodną,
  • fosfor – wspomaga prawidłowe ukorzenienie się,
  • siarka – wzmacnia tkanki rośliny, czyniąc ją bardziej odporną na patogeny,

Warto wybrać nawóz, który zawiera azot w dawce startowej, czyli takiej, która ułatwi początkowy rozwój, ale pozwoli uniknąć przenawożenia tym składnikiem i w konsekwencji nadmiernej bujności roślin.

Pożądane jest, żeby azot w nawozie zawarty był w dwóch formach: azotanowej i amonowej. Forma azotanowa jest od razu dostępna dla roślin; forma amonowa jest trudniej wymywana z gleby, dlatego jest dostępna dla roślin w późniejszym czasie. Dzięki temu rozwijająca się roślina natrafia na przyswajalny azot zarówno przy kiełkowaniu jak i dalszym rozwoju.

Nie bez znaczenia jest również forma chemiczna fosforu. Po żniwach warto zaaplikować nawozy, w których część fosforu jest dostępna od razu i zasila siewki. Fosfor słabo migruje w głąb profilu glebowego, więc wolniej rozpuszczająca się część jest dostępna dla rośliny na każdym etapie jej rozwoju.

Jaki nawóz wybrać pod jesienne zasiewy?

Do zastosowania przedsiewnego rekomendujemy nawozy wieloskładnikowe NPK, które dostarczają roślinom szeroki wachlarz niezbędnych im do rozwoju składników odżywczych.

Polecamy:

Amofoskę ® 4-12-32, którą można stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, a także na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.

Zawiera startową dawkę azotu w formie amonowej, która nie ulega wymywaniu z gleby i jest wolno pobierana przez rośliny. Azot wspomaga pobieranie fosforu.

Amofoskę ® 4-12-32 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego i pod rośliny potasolubne, takie jak np. rzepak ozimy. Stosowana przedsiewnie i wymieszana po wysiewie z glebą cechuje się wysoką efektywnością działania.

Wybrać nawóz jedno- czy wieloskładnikowy? Jakie składniki odżywcze dostarczyć? Jaką dawkę nawozu zastosować?

Zapraszamy do kontaktu:

  • 62 721 53 00 Zduny
  • 62 722 78 83 Krotoszyn