Mineralizacja resztek pożniwnych

Mineralizacja resztek pożniwnych

Próchnica to kluczowy element gleb decydujący o ich żyzności. Posiada zdolności buforowe, ponieważ reguluje i stabilizuje odczyn gleb. Próchnica ogranicza wymywanie z niej składników pokarmowych, sprzyja większej retencji wód a także ogranicza erozje wodną i wietrzną.

Niestety, obserwuje się narastający proces ubywania próchnicy z gleb. Powodem jest przede wszystkim intensyfikacja rolnictwa, ale także rozdzielenie produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Jak zwiększyć udział próchnicy w glebie?

Poprzez mineralizację resztek pożniwnych. Najskuteczniejszy i najtańszy sposób sprzyjający zwiększeniu zawartości próchnicy w glebie to pozostawienie słomy na polu.

Słoma powinna zostać rozdrobniona, równomiernie rozrzucona po polu oraz wymieszana z ziemią. Należy tego dopilnować, ponieważ niewłaściwe zagospodarowanie resztek (np. zbyt długa sieczka, przykrycie ziemią dużej warstwy słomy na małej powierzchni) może nie dać oczekiwanych skutków.

Słoma, gdy jej rozkład przebiega nieprawidłowo, wnosi do gleby niekorzystne produkty, które uniemożliwiają wzrost zawartości próchnicy.

Ułatwienia w mineralizacji słomy.

  • środki przyspieszające mineralizację resztek pożniwnych, które intensyfikują proces mineralizacji, stymulują rozwój mikroorganizmów oraz dostarczają makro- i mikroelementów (np. Słomex czy Bactim Słoma);
  • nawozy azotowe – saletra amonowa, mocznik, RSM; zasilają one glebę w azot, wyrównując stosunek węgla do azotu, przyspieszają mineralizację słomy, przez co zwiększają dostępność składników pokarmowych dla roślin;
  • nawozy wapniowe – eliminują niekorzystne działanie produktów rozkładu słomy, oraz, co ważne, te nawozy stymulują procesy próchnicotwórcze w glebie.

Wapno na słomę?

Owszem. Uregulowany odczyn gleby to środowisko niezbędne do przemian słomy w próchnicę. Kwaśny odczyn gleby sprawia, że aktywność biologiczna w glebie jest obniżona.

Najpierw wapno, potem azot.

Przy niedoborze azotu w glebie drobnoustroje przekształcają słomę w próchnicę. Bakterie, poszukując azotu, wiążą go z atmosfery, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia ilości tego pierwiastka w glebie.

Niskie pH gleby, niedobór kationów wapnia i magnezu przy jednoczesnej odpowiedniej podaży azotu powoduje ograniczenie aktywności drobnoustrojów glebowych.

Warto przeprowadzić wapnowanie na ściernisko, ponieważ w glebie pojawiają się kationy wapnia i (w zależności od stosowanego nawozu) kationy magnezu, które sprzyjają trwałości agregatów glebowych. Gleba ma wtedy większe zdolności wodochłonne, dzięki czemu woda jest dłużej dostępna dla roślin w okresach między opadami.

Wybierz swój sposób na mineralizację resztek pożniwnych.

Zachęcamy do kontaktu, pomożemy wybrać nawozy oraz ustalić dawki wspomagające mineralizację resztek pożniwnych i poprawę właściwości gleby.

Zduny 62 722 78 83

Krotoszyn 62 721 53 00