Płatności bezpośrednie w 2022r.

Płatności bezpośrednie w 2022r.

Od 15 marca 2022r. do 16 maja 2022r. można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie.

Tak jak w poprzednim roku wnioski można składać tylko internetowo za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Rodzaje płatności:

 1. jednolita płatność obszarowa,
 2. płatność za zazielenienie,
 3. płatność dla młodych rolników,
 4. płatność dodatkowa,
 5. płatności związane z produkcją zwierzęcą i roślinną,
 6. przejściowe wsparcie krajowe,
 7. płatności ONW.

Wprowadzone zmiany w płatnościach:

 1. posiadanie przez rolnika ubiegającego się o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) prawa do użytkowania wszystkich gruntów, do których ubiega się o przyznanie płatności,
 2. ARiMR na wniosek rolnika dokona przelewu części dopłat na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń, w którym rolnik wykupił ubezpieczenie upraw z dotacją Skarbu Państwa,
 3. przywrócona zostaje uzupełniająca płatność podstawowa – w ramach UPP nie będzie obowiązywał limit powierzchni,
 4. w płatnościach PROW 2014-2020 w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym po raz ostatni będzie można złożyć wnioski dotyczące podjęcia nowych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych. W kolejnych latach w ramach tego działania będzie można składać wnioski tylko kontynuacyjne,
 5. do działania rolno-środowiskowo-klimatycznego dodane zostaną dwa pakiety: „Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk” oraz „Retencjonowanie wody”,
 6. w pakiecie „Rolnictwo zrównoważone” i „Ochrona gleb i wód” dopuszczone zostaje mulczowanie międzyplonów,
 7. na obszarach Natura 2000 zostaje rozszerzona ochrona ptaków,
 8. w pakiecie „Zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” zostają dodane nowe rasy owiec i kóz.

Uzupełniająca płatność podstawowa będzie przysługiwać w uprawie:

 • zbóż,
 • roślin oleistych – rzepaku, rzepiku, słonecznika, soi,
 • roślin wysokobiałkowych – bobu, bobiku, łubinu słodkiego, grochu siewnego,
 • roślin strączkowych – wyki siewnej, soczewicy jadalnej, ciecierzycy pospolitej,
 • roślin strączkowych pastewnych,
 • lnu włóknistego i oleistego,
 • konopi włóknistej,
 • roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany,
 • roślin motylkowatych drobnonasiennych,
 • roślin okopowych pastewnych, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych,
 • traw na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy,
 • mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

Nasz doradca udzieli porad odnośnie płatności bezpośrednich, wprowadzonych do nich zmian oraz w wypełnieniu wniosku. Zapraszamy do siedziby firmy w Zdunach oraz do kontaktu telefonicznego pod nr 62 594 83 33.