Program azotanowy.

Program azotanowy.

Z dniem 07.02.2023r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie tzw. programu azotanowego, w którym nastąpiło kilka istotnych zmian.

Najważniejsza zmiana dotyczy zastosowania elastycznego wiosennego terminu nawożenia azotem. Rośliny można nawozić już od 1 lutego w przypadku, gdy nastąpi przejście średniej temperatury powietrza przez próg:

  • 3°C w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych,
  • 5°C w przypadku pozostałych upraw.

Jako próg przejścia średniej dobowej temperatury określa się 5 dni następujących po sobie średniej dobowej temperatury powietrza przekraczającej 3 °C lub  5 °C.

Przejście średniej dobowej temperatury publikuje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Link do strony: https://agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia.

Nowe zasady dotyczą również:

  • nowego sposobu obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych dla niektórych upraw, m.in. kukurydzy uprawianej na zieloną masę, kapustę włoską, konopie włóknistą, len włóknisty, szparagi,
  • zaktualizowanego wskaźnika produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu – dodano nowe grupy t.j.: osły, bawoły, lamy, alpaki oraz uporządkowano podział na grupy technologiczne dla innych gatunków,

  • dodano równoważnik nawozowy dla ścieków i osadów ściekowych przeznaczonych do rolniczego wykorzystania, pozwalającego na uwzględnienie tych źródeł azotu w bilansach.

Więcej informacji na temat programu azotanowego znajdą Państwo na stronie: https://bit.ly/minrol0802232