“Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

“Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Zduny, Miasto i Gmina Krotoszyn oraz Gmina Milicz przyjmują formularze zgłoszeniowe w związku z zamiarem przystąpienia do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rolnicy zainteresowani utylizacją proszeni są o dostarczenie formularza w Urzędach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania:

  • do 17.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, nr tel. 62 722 74 25,

  • do 28.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, pokój nr 213, nr tel. 62 721 50 01 wewn. 23,

  • do 28.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, pokój nr 61, nr tel. 71 380 43 57.

Folię i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej będą odbierane tylko od tych osób, które złożyły formularze i w ilościach podanych w zgłoszeniu. Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie do wskazanego przez gminę miejsca.

Więcej informacji na stronach gmin:

Formularze do pobrania:


Formularz Milicz – więcej informacji pod nr tel. 71 380 43 57.