Spotkanie RSM®

Dnia 24 maja 2016r. odbyło się spotkanie z naszymi klientami przebiegające pod hasłem: „RSM® – płynna formuła na sukces w teorii i praktyce”.

Zaprosiliśmy naszych gości do restauracji „Willa Wawrzyniak”, gdzie przy kawie mogli wysłuchać ciekawych wykładów.

Pan Przemysław Wilkowski (kierownik działu „Środki do produkcji rolnej” w Zdunach) krótko przedstawił słuchaczom historię „BLENDING”. Omówił możliwości i korzyści, które wynikają ze współpracy z naszą Firmą, o czym wielu klientów (co nas bardzo cieszy) już się przekonało.

Następnie zabrała głos pani Marta Stasiun – Gałandziej, ekspert spółki „Grupy Azoty”. W pierwszej części wykładu przedstawiła ofertę spółki, czym zachęciła słuchaczy do dyskusji i podzielenia się opiniami na temat produktów.

Druga część wykładu została przeznaczona na obejrzenie filmu, przedstawiającego RSM®. Film poruszył wiele kwestii – począwszy od produkcji nawozu, jego składu i sposobu działania, przez sposób przechowywania i transport, aż po opinie rolników stosujących go we własnych gospodarstwach.

Spora część filmu została przeznaczona na omówienie kwestii technicznych – m.in. przystosowania sprzętu, rodzaju dyszy i doboru ciśnienia oraz prędkości.

Goście po zyskaniu wiadomości teoretycznych przeszli na pole państwa Szymczaków z Konarzewa, które w tym dniu stało się „poletkiem pokazowym”.

Pan Tomasz Szymczak zaprezentował sposób stosowania RSM® na polu kukurydzy.

Wykonał przejazd na polu, prezentując dobór prędkości, ciśnienia cieczy do warunków atmosferycznych oraz stanu uprawy.

Po zakończeniu przejazdu goście skupili się wokół opryskiwacza i nastąpiła prezentacja rozpylaczy, dysz, węży rozlewowych. Padło wiele pytań, na które odpowiadał pan Tomasz Szymczak jako użytkownik oraz pani Marta Stasiun – Gałandziej z Przemysławem Wilkowskim.

Przysłuchując się ożywionej dyskusji, można było wyciągnąć wnioski, że rolnicy są zainteresowani nawozem, jakim jest RSM® i wielu z naszych Gości w kolejnym sezonie rozpocznie jego stosowanie, a ci, którzy już stosują, będą stosowali nadal.

Dopisała pogoda, spotkanie przebiegało w sympatycznej i życzliwej atmosferze. Każdy z gości miał unikalną okazję do rozmowy zarówno z ekspertem z „Grupy Azoty” jak i rolnikiem stosującym nawóz w swoich uprawach.

Po wymianie uwag także pomiędzy uczestnikami spotkania, goście udali się na obiad, podczas którego rozlosowano upominki od firmy „BLENDING”.

Uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za aktywny udział – obecność, uwagi i pytania są dla nas bardzo cenne.

 

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące RSM® (stosowanie infrastruktura konieczna do jego używania i temu podobne) zapraszamy do odwiedzin zarówno w Zdunach jak i Krotoszynie oraz do kontaktu telefonicznego.