Światowy Dzień Pszczół

Światowy Dzień Pszczół

Każdy z nas wie, jak pożytecznym owadem jest pszczoła. Istotna rola, jaką odgrywa w ekosystemie, to zapylanie roślin. Ilość plonów zależne jest od ilości zapyleń. Owady te zapylają ponad 80 % roślin uprawnych, sadowniczych i ogrodniczych, dlatego tak istotne jest przestrzeganie dobrych praktyk podczas przeprowadzania zabiegów opryskiwania roślin, żeby nie szkodzić pszczołom.

Podczas stosowania środków ochrony roślin należy pamiętać, aby:

-stosować tylko te, które są dopuszczone do obrotu,

-stosować środki zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie,

-stosować je tylko po oblocie pszczół,

-uwzględnić sąsiedztwo kwitnącej plantacji,

-uwzględnić siłę i kierunek wiatru,

-nie stosować środków w odległości bliższej niż 20 m od pasiek,

-informować właścicieli pasiek o planowanych zabiegach.

 

Rolniku, Sadowniku, Ogrodniku! Zadbaj o pszczoły i stosuj się do powyższych zasad w trakcie wykonywania zabiegów ochrony roślin. Dbając o pszczoły, dbasz o swoje plony!

Nasi doradcy udzielą fachowej porady w sposobie stosowania środków ochrony roślin.

Zapraszamy do naszych punktów!