Trzecia dawka azotu

Trzecia dawka azotu

O uzyskaniu dużej ilości i dobrej jakości plonu ziarna decyduje optymalne odżywienie pszenicy w każdej fazie jej rozwoju.

Cel stosowania trzeciej dawki azotu.

Zastosowanie trzeciej dawki azotu wpływa nie tylko na wzrost plonu, ale również na poprawę jego jakości, poprzez zwiększenie zawartości białka i glutenu. Każda dawka azotu zastosowana w fazie końca strzelania w źdźbło, poprawia przyszłą strukturę łanu oraz pozwala utrzymać dodatkowe źdźbła kłosonośne. Natomiast niedobór azotu przyspiesza redukcję liczby źdźbeł.

Sam azot nie wystarczy!

W przypadku pszenicy o ilości pędów wegetatywnych przekształcających się w kłosy decyduje odpowiednie odżywienie rośliny nie tylko azotem, ale również fosforem i potasem. Prawidłowy rozwój roślin zapewniają również pozostałe pierwiastki tj.: wapń, siarka i magnez.

Fosfor i potas decydują o kondycji rośliny i stopniu wykształcenia źdźbeł wegetatywnych. Odpowiednie pH gleby wpływa na dostępność składników pokarmowych, natomiast magnez i siarka zwiększają odporność rośliny.

Mikroelementy równie ważne.

Mikroskładniki regulują procesy fizjologiczne roślin oraz odpowiadają za procesy sterujące wzrostem rośliny.

Stosowanie mikroelementów powinno być uzależnione od ich zasobności w glebie oraz tempa wnikania w roślinę danego pierwiastka. Źle dobrana dawka i zastosowana w nieodpowiednim terminie zaburzy naturalne fazy rozwojowe roślin, obniżając plon.

Jak ustalić trzecią dawkę azotu?

Trzecią dawkę azotu można ustalić dwoma sposobami:

  1. używając metod zalecanych dla drugiej dawki azotu,
  2. uwzględniając kryterium spodziewanego plonu ziarna.

Stosowanie trzeciej dawki azotu najlepiej podzielić na dwie części i podać ją:

  1. w fazie liścia flagowego,
  2. na kłos.

Pamiętać o planie nawożenia!

Przystępując do stosowania trzeciej dawki azotu, należy pamiętać o względach formalnych związanych z realizacją sporządzonego planu nawożenia.

Który nawóz wybrać aby zaspokoić wymagania pokarmowe pszenicy ozimej? W jakiej dawce? Jaki termin będzie odpowiedni?

Nasi specjaliści udzielą fachowej porady.

Zapraszamy:

Zduny – 62 721 53 00

Krotoszyn – 62 722 78 83