RSM®

RSM®

O bardzo dobrej efektywności działania płynnego roztworu RSM® decyduje jego odpowiednia aplikacja.

RSM® to mieszanina saletry amonowej i mocznika, zawierająca 3 formy azotu (azotanową, amonową i amidową). Każda z form działa nieco inaczej: forma azotanowa działa natychmiast i najszybciej, forma amonowa działa wolniej ale jest równomiernie pobierana przez rośliny, natomiast forma amidowa stopniowo uwalnia azot przez długi czas.

Całkowita zawartość azotu wynosi: 32%, 30% lub 28%.

Zalety RSM®:

 • dzięki zawartości 3 form azotu zapewnia roślinom stały dostęp tego pierwiastka w okresie wegetacji,
 • można go wykorzystywać na wszystkich rodzajach gleb oraz w większości upraw,
 • może być stosowany przedsiewnie i pogłównie w różnych okresach wegetacji roślin oraz w różnych porach roku,
 • dzięki płynnej formie warunkuje wysoką skuteczność w okresach suszy oraz dostępność azotu bezpośrednio po jego aplikacji,
 • oprysk lub rozlew umożliwia równomierne rozprowadzenie nawozu na powierzchni pola,
 • ogranicza się zbędne substancje balastowe, tj.: antyzbrylacze czy wypełniacze.

Przechowywanie RSM®

Warunkiem skutecznego nawożenia RSM®, oprócz odpowiedniej aplikacji, jest również właściwe jego przechowywanie. RSM® powinien być przechowywany w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Ze względu na silne właściwości utleniające RSM® – w zbiornikach odpornych na korozję.

Zasady stosowania RSM®:

 • przed aplikacją należy sprawdzić, czy na dnie zbiornika nie zebrał się osad; w przypadku zebrania się osadu należy zbiornik ogrzać i wymieszać roztwór,
 • do nawożenia potrzebne są specjalistyczne rozpylacze wytwarzające grube krople albo węże rozlewowe, które aplikują nawóz bezpośrednio na glebę,
 • RSM® nie należy mieszać z innymi preparatami, ponieważ może to doprowadzić do zmiany jego właściwości chemicznych lub fizycznych,
 • RSM® nie powinno się stosować na wilgotne rośliny, ponieważ w takim przypadku RSM® nie spływa z roślin i pozostając na nich może spowodować ich poparzenia.

Na efektywność nawożenia RSM® mają wpływ również:

 • temperatura – nie powinna przekraczać 20℃,
 • wilgotność powietrza – nie powinna być niższa niż 60%,
 • pora dnia- RSM® powinien być stosowany wieczorem lub w dni pochmurne.

Jak obliczyć dawkę azotu w płynnym roztworze RSM®? Kiedy go stosować?

Więcej informacji udzielą nasi sprzedawcy. Zapraszamy:

Zduny – 62 721 53 00

Krotoszyn – 62 722 78 83