Wnioski o przyznanie pomocy

Wnioski o przyznanie pomocy

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla rolników na operacje typu:

  • “Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania “Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • “Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Kto może się starać o przyznanie takiego wsparcia? Jakie warunki należy spełnić, aby taką pomoc uzyskać?

Nasz specjalista udzieli szczegółowych informacji oraz  służy fachową poradą przy wypełnianiu wniosków.

Zapraszamy do “BLENDING” sp. z o.o.

ul. Towarowa 1 w Zdunach

62 721 53 00

Termin składania wniosków:

  • 31.05. – 29.06.2019r. – “Premie dla młodych rolników”
  • 29.03. – 28.06.2019r. – “Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”
tło