Użytki zielone

Użytki zielone

Niezależnie od tego, czy skarmiamy zielonkę, kisimy czy suszymy trawę użytki zielone to najtańsze źródło pełnowartościowej paszy.

Bieżący rok sprzyjał użytkom zielonym. Odpowiednia podaż wody skutkowała dobrymi przyrostami runi a to przekładało się na ilość plonu. Wielu rolników mogło zebrać nawet 5 pokosów.

Większy plon, większa eksploatacja!

Szacuje się, że do wytworzenia 10t zielonki lub 2t siana potrzebne jest 45kg azotu. Biorąc pod uwagę liczbę pokosów, okazuje się, że pokaźna ilość składników pokarmowych zostaje wbudowana w plon. To również oznacza, że potrzebnych do rozwoju i wzrostu roślin składników odżywczych jest z każdym pokosem mniej, bo nie powracają one do gleby.

Warto zadbać o możliwości, czyli plonowanie łąk w kolejnym sezonie.

Składniki pokarmowe w każdym z kolejnym pokosów zostają wyniesione z gleby, ale za to wchodzą w skład wartościowej dla zwierząt paszy.

Zatem tegoroczna kiszonka czy siano będzie świetnym źródłem niezbędnych dla zwierząt pierwiastków.

Wartość pokarmowa paszy pochodzącej z łąk zależy od składu botanicznego runi, o którym możemy decydować poprzez wybór mieszanki traw, oraz od zawartości składników pokarmowych w glebie, których dostarczamy w nawozach. Najlepsza mieszanka traw wysiana w jałowe, ubogie stanowisko nie ujawni swojego potencjału plonotwórczego, a najlepsze nawożenie stosowane na zdegradowane stanowisko nie przyniesie błyskawicznych skutków.

Nawożenie użytków zielonych powinno być zaplanowane. Dobrze jest stosować nawozy naturalne – obornik, gnojowicę czy gnojówkę (na pastwisko ze względów zdrowotnych tylko obornik). Są one świetnym źródłem makro- i mikroelementów.

Jak zbilansować nawożenie mineralne? Użytki zielone to uprawy o dużym zróżnicowaniu botanicznym. Każdy gatunek w runi ma swoje wymagania pokarmowe. Na szczęście większość gatunków traw adaptuje się do zmieniającej się w czasie dostępności pierwiastków. Za najważniejsze uznaje się nawożenie przed pierwszym pokosem, czyli uzupełnienie zasobów po zimie. Dobrą praktyką jest stosowanie nawozów, które mają w swoim składzie azot również w formie azotanowej, ponieważ łatwo przemieszcza się w profilu glebowym i nie jest narażona na straty gazowe. Rośliny potrzebują również fosforu i potasu, istotna jest także siarka i wapń.

Wapnowanie – tak czy nie? Nie – w latach, gdy stosuje się nawozy naturalne. Tak – ale tylko jesienią. Jeśli pH gleby ma wartość niższą od optymalnej warto zastosować warto wapno węglanowe (nigdy tlenkowe). W przypadku stanowisk ubogich w magnez z korzyścią dla roślin jest zastosowanie wapna magnezowego.

Jakie nawozy wybrać?

Jak ustalić dawki i jak dobrać terminy stosowania?

Zapraszamy do kontaktu:

  • Zduny 62 721 53 00
  • Krotoszyn 62 722 78 83