Wapnowanie

Wapnowanie

Odczyn gleby na prawidłowym poziomie przyczynia się do poprawy ekonomiki uprawy roślin.

Rośliny uprawne plonują zdrowy i obfity plon na stanowiskach o uregulowanym odczynie pH. Wynika to z faktu, że na prawidłowo przygotowanym stanowisku rośliny są w stanie pobrać składniki mineralne w odpowiedniej dla nich formie i ilości.

Co i kiedy stosować?

Najlepiej zastosować wapno nawozowe po zbiorze plonów bezpośrednio na ściernisko, ponieważ sprzyja to:

 • dokładnemu wymieszaniu wapna z glebą,
 • rozpuszczeniu się nawozu w glebie,
 • podniesieniu odczynu gleby, dzięki czemu rośliny ozime mogą być wysiane w glebę o wyższym pH.

Po co stosować?

Zakwaszenie gleb jest powodowane przez kilka czynników, np.:

 • naturalne procesy zakwaszające (wietrzenie gleb, oddychanie roślin, pobieranie przez rośliny kationów wapnia, magnezu i potasu),
 • stosowanie nawozów azotowych (zawierających formy amonowe i amidowe azotu),
 • kwaśne deszcze.

Zakwaszenie to zjawisko bardzo niekorzystne zarówno dla rozwoju roślin, jak i kondycji gleby. W glebie o niskim pH wiele składników pokarmowych jest wymywanych (potas, magnez) czy uwstecznianych (fosfor) oraz maleje aktywność mikroorganizmów, które są odpowiedzialne za:

 • procesy próchnicotwórcze (rozkład resztek pożniwnych i nawozów naturalnych),
 • przemiany formy amonowej azotu do przyswajanej przez rośliny formy saletrzanej,
 • wiązanie azotu atmosferycznego do gleby.

Zastosowanie wapna nawozowego odwraca skutki zakwaszenia. Mikroorganizmy mają możliwość „działania” w glebie, struktura gleby nie ulega degradacji i jest mniej podatna na wietrzenie.

Składniki pokarmowe są dostępne dla roślin, co rzutuje na zdrowotność i opłacalność uprawy.

Jeżeli gleba ma uregulowany odczyn, można przeprowadzić profilaktycznie wapnowanie wapnem węglanowym 50% w dawce 0,5t na 1 ha. To działanie ma na celu podtrzymanie odpowiedniego pH oraz dostarczenie wapnia dla roślin.

Jakie wapno wybrać?

Wybór wapna powinien zostać poprzedzony sprawdzeniem potrzeb wapnowania w gospodarstwie.

W naszej ofercie znajduje się szeroki wybór wapna nawozowego oraz nawozów wapniowych – sprawdź tutaj.

Informacje dotyczące nawozów wapniowych oraz wsparcie w ustaleniu dawki dostępne są u naszych sprzedawców:

 • Zduny 62 721 53 00
 • Krotoszyn 62 722 78 83

Wapnowanie – jak ustalić dawkę?