Ważny i niedoceniany składnik pokarmowy

Ważny i niedoceniany składnik pokarmowy

Zazwyczaj o roli wapnia w nawożeniu roślin mówi się tylko w kontekście wapnowania. Czy słusznie?

Głównym celem wapnowania jest podniesienie odczynu gleby. Gleby zasilone wapnem są stabilniejsze pod względem odczynu, mniej w nich także szkodliwych jonów metali (glinu czy żelaza).

Tymczasem wapń jest istotny również dla roślin.

Wapń:

  • wpływa na podział i różnicowanie komórek,
  • wspiera rozwój  systemu korzeniowego i pojawienie się włośników,
  • odżywienie tym pierwiastkiem na odpowiednim poziomie wpływa na aktywność fotosyntetyczną – rośliny później się starzeją,
  • razem z potasem kontroluje gospodarkę wodną,
  • wpływa na zachodzenie procesów związanych z przemianami cukrów (nalewanie ziarniaków w zbożach, odkładanie cukru w korzeniu buraka).

Ważną funkcją wapnia jest wpływ na zdrowotność roślin. Rośliny akumulują jony wapnia w komórkach, dzięki czemu stają się odporniejsze na choroby, zwłaszcza na porażenia grzybami.

Niedobór wapnia w glebie oznacza niewystarczające pokrycie potrzeb roślin na ten pierwiastek. Wtedy rośliny charakteryzują się łamliwością liści i pędów oraz są podatne na wyleganie.

Istotną informacją, która powinna posłużyć jako wskazówka w ustalaniu dawek nawozowych, jest fakt, że rośliny pobierają wapń z gleby przez całą wegetację.

Jakie nawozy wybrać? Jak ustalić dawki nawozów? Zapraszamy do kontaktu!